Kary umowne

Zdarzenie Opłata
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie500 zł / szt.
Brak kluczyka1000 zł / szt.
Brak kołpaka oryginalnego300 zł / szt.
Brak kołpaka nieoryginalnego200 zł / szt.
Uszkodznie / brak radia2000 zł
Brak dokumentów technicznych - Ksiązka gwarancyjna, instrukcja300 zł / szt.
Uzupełnienie brakującego paliwa50 zł + koszt paliwa
Brak części wyposażenia samochodu nie niewymienionej w cenniku oraz usługa jej montażuwg cennika ASO  + 30 %
(min. 100 zł)
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy10000 zł
Palenie tytoniu w samochodzie500 zł
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu500 zł
Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP500 zł / każdy dzień
Zwrot auta nieumytego i nieposprzątanego250 zł
Pranie tapicerki600 zł
Odpowiedzialność za uszkodzenia blacharsko - lakierniczedo 5000 zł wg cennika ASO
Przestój samochodu w ASO z powodu uszkodzenia z winy Najemcy200 zł / dzień
(powyżej planowengo dnia zwrotu wynajmowanego auta)
Opłata administracyjna z mandatu z fotoradaru200 zł / mandat

© Copyright 2019 GiM Busy